Poklady sveta

Efez, archeologický park

TureckoTURECKO

Popis lokality

Photograph Ephesus by fastidea on 500px


Archeologická lokalita Efez nepochybne patrí k najvýznamnejším v Turecku, dokonca aj na svete. Dôvodom je nielen historický význam lokality (napr. práve tu bolo napísané Evanjelium podľa Jána, tiež sa tu konali dva významné cirkevné koncily a podobne), ale aj skutočnosť, že Efez je dodnes veľmi dobre zachovalým starovekým mestom.
História Efezu sa začala písať približne v roku 1.000 p.n.l., hoci rímsky Efez stál už na pozostatkoch pôvodného Efezu. Práve počas rímskej nadvlády mal Efez okolo 200.000 obyvateľov a bol tak druhým najväčším mestom Rímskej ríše. Efez bol taktiež centrom obchodu a zároveň veľmi prosperujúcim prístavom, hoci po zanesení prístavu bahnom jeho význam mierne upadol.
Populárnou stavbou medzi cestovateľmi, v lokalite Efezu, je Artemidin chrám, pôvodne patriaci medzi sedem divov sveta. Mal totiž unikátne stĺpy postavené v iónskom štýle, ktorých bolo 26. Žiaľ, až dvakrát bol zničený, čo sa podpísalo pod jeho súčasný stav. Artemidin chrám bol zasvätený bohyni Aremis. Nachádza sa mimo hlavného areálu Efezu.
K obľúbeným fotogenickým stavbám patrí taktiež Hadriánov chrám pochádzajúci z roku 123 nášho letopočtu, či Celsusova knižnica dokončená v roku 135 na počesť rímskeho konzula Celsa. Knižnica slúžila taktiež aj ako hrobka. Celsusova knižnica žiaľ bola poškodená vplyvom zemetrasenia v roku 1.000, napriek tomu sa zachovala v dobrom stave.
V Efeze môžete navštíviť tiež Varriové kúpele, Odeon, bohato zdobenú Herkulovú bránu, rímske divadlo s kapacitou až 25 tisíc ľudí (hoci nie až tak dobre zachované ako to v Aspendose), rímsky chrám cisára Domitiána, či kostol Panny Márie, v ktorom sa konali vyššie spomenuté dva cirkevné koncily. Tento kostol stojí na mieste, kde údajne stál aj dom Panny Márie, v ktorom strávila niekoľko posledných dní svojho života. Spolu s ňou tu chvíľu pobýval taktiež Sv. Ján. Totiž po ukrižovaní Ježiša Krista mnohí kresťania ušli pred svojimi prenasledovateľmi z Jeruzalema, aby sa nakoniec usadili v Efeze, či Hierapolise alebo Kapadokii.
K významným osobnostiam, ktoré tu pôsobili, bol Sv. Pavol. Kázal samozrejme aj v iných mestách, napr. v Perge, Derbe, Konyi, či Lystre, ale práve tu napísal svoj prvý List Korintským.
Samozrejme, v areáli sa zachovalo viacero umeleckých diel ako napríklad pomaľované fresky s rôznorodými motívmi, či mozaiky na podlahách i dobre zachované sochy.
Nakoniec, Efez bol aj rodiskom významných osobností, ku ktorým môžeme zaradiť svetoznámeho básnika Homéra alebo filozofa Hérakleitosa, satirika Hippónaxa a iných.
Efez je po Istanbule druhé turistami najnavštevovanejšie miesto v Turecku.


Mapa lokality


Tip: nevynechajte ani ďalšie Poklady sveta

REZERVUJ

Letenka do Istanbulu
Ubytovanie Izmir
Požičanie auta Izmir

Poistenie do Turecka

 Dozvedieť sa viac
SI TU:  Domov › Destinácie › Poklady svetaEfez