Štáty sveta

SVETOVÝ ČAS

ČASOVÉ PÁSMA, ČAS VO SVETE

FAKTY O ČASE A ČASOVÝCH PÁSMACH

Časové pásmo je tá časť Zeme, ktorá používa rovnaký štandardný čas. Pôvodne používali ľudia slnečný čas (čas je určovaný otáčaním Zeme vzhľadom k Slnku ; je daný hodinovým uhlom Slnka a je meraný na slnečné dni a ich časti), ktorý má však tú nevýhodu, že sa líši od miesta k miestu. S rozvojom dopravy a komunikácie bola táto nevýhoda stále výraznejšia, takže sa postupom času prešlo na pásmový čas, keď celá oblasť Zeme, zhruba 15 ° okolo daného poludníka, používa rovnaký čas, ktorý je určený svojím posunom od UTC, koordinovaného svetového času (väčšinou je posun určený celistvým počtom hodín, sú však aj výnimky). Tento koordinovaný svetový čas je niekedy prezývaný aj ako Zulu time, označovaný písmenom Z za časovým údajom.

Základným časovým pásmom je pásmo, v ktorom platí UTC, a ktoré sa rozkladá okolo nultého poludníka, ktorý prechádza Kráľovským observatóriom v Greenwich (Londýn, Anglicko). Z toho dôvodu sa pásmovému času zodpovedajúcemu UTC niekedy hovorí Greenwichský čas (GMT, Greenwich Mean Time).

Ostatné časové pásma sú opísané rozdielom počtu hodín, o ktoré sa v nich platný čas odlišuje od UTC. Napr. stredoeurópsky čas - SEČ - je označený ako UTC+1, pretože je vzhľadom k UTC posunutý o hodinu dopredu (tzn. vo chvíli, keď je 12:00 UTC, je v strednej Európe 13:00 hodín).
Na západnej pologuli je čas oproti UTC posunutý naspäť (napr. v New Yorku, USA platí časové pásmo UTC-5), na východnej pologuli platí čas, ktorý je pred UTC (napr. v Tokiu, Japonsko je časové pásmo UTC +9).

Ideálne časové pásma by sa navzájom líšili o celý počet hodín, takže by Zem rozdelili na presné pruhy široké 15 °. To by však znamenalo, že štáty, ktoré prechádzajú hranicou takýchto teoretických pásiem, by museli používať dve časové pásma, akokoľvek by bola ich rozloha malá. Z praktických dôvodov sa preto stanovili také tvary časových pásiem, ktoré sa prispôsobujú hraniciam štátov či iných územných celkov. Niektoré časové pásma potom používajú čas, ktorý sa od UTC nelíši o celý počet hodín, ale o polhodiny, či dokonca čtvrthodiny.

Čas aktuálne platný na danom mieste nie je daný iba časovým pásmom, do ktorého miesto patrí, ale aj tým, či je v danom mieste používa letný čas. Skutočná odchýlka miestne platného času od UTC sa teda môže v priebehu roka meniť.

Postupne vznikli tieto druhy svetových časov: Dozvedieť sa viac
SI TU:  Domov › Hľadám › Svetový čas