Mestá sveta

RÍM SPRIEVODCA / ROME CITYGUIDE

TalianskoTALIANSKO

Popis lokality

Hlavné mesto Talianska, mesto miest, historický Rím. Je jedným z najviac navštevovaných miest sveta. Nachádza sa tu množstvo fascinujúcich historických pamiatok, ktoré z tohto mesta robia vlastne najväčšie múzeum pod šírym nebom. Rím a mnohé jeho pamiatky sú výsledkom práce geniálnych umelcov, ku ktorým nepochybne patrili Rafaello, Michelangelo, Bernini a iní. Aj preto je jeho historické centrum zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO.
Rím však nie je len o histórii, ale aj značkových obchodoch, moderných budovách, reštauráciách i luxusných hoteloch. Rím jednoducho predstavuje najromantickejšie mesto na našej planéte.

Photograph St. Peter's Basilica by Alexander Dragunov on 500px

Založenie Ríma a jeho stručná história

Osídlenie mesta Rím začalo v období rokov 1200-800 p.n.l., avšak ako napovedá symbol mesta, jeho založenie sa viaže k legende o Romulovi a Removi. Narodili sa princeznej Rhee Silvii, ktorá ich nedovolila zahubiť ich strýkovi Amuliovi. Obaja synovia tak boli v prútenom košíku položení do rieky Tiber, kde ich našla vlčica, ktorá ich aj vychovala. Po zavraždení Rema Romulom (v spore o česť zakladateľa mesta) bol Rím v roku 753 p.n.l. založený práve Romulom, a to spojením niekoľkých osád. Podľa mena zakladateľa bolo pomenované mesto. Roma totiž znamená „mesto Romulovo“. Kým v 6. storočí n.l. bol Rím ovládaný etruskými kráľmi, v roku 509 p.n.l. po vyhnaní Etruskov sa stal Rím republikou, ktorú nespravoval kráľ, ale senát. Reálnu moc v rukách tak mala bohatá menšina ľudí – patricijovia.
Následne Rím ustavične rástol, až si podmanil celý Blízky Východ i krajiny Severnej Afriky vrátane Španielska. V čase rozmachu sa rímska ríša rozprestierala v dĺžke vyše 4.000 km, a to od Červeného mora až po Škótsko. V rokoch 284-286 sa však ríša rozdelila na východnú a západnú. Pod vládou cisára Konštantína v rokoch 306-337 došlo k zjednoteniu ríše a k legalizácii kresťanstva. Posledným rímskym cisárom bol Romulus Augustulus v roku 476 n.l.
V roku 1527 bol Rím vyplienený nemeckými a španielskymi oddielmi cisára Karola V., následne v roku 1797 bol Rím obsadený Napoleonom a to až do roku 1814, kedy sa obnovil cirkevný štát.
V nasledujúcich rokoch sa prejavuje pokus o vytvorenie Rímskej republiky. Vyvrcholením tohto konania bolo povstanie vedené Garibaldim a Mazzinim v roku r. 1848. Novovzniknutú republiku však čoskoro porazili Francúzi. V roku 1861 došlo k vyhláseniu zjednotenia Talianska a v roku 1870 sa k zjednotenej krajine pripojil aj Rím.

Poloha Ríma

Mesto sa rozprestiera v strednej časti Apeninského polostrova na „siedmych pahorkoch“ (Capitolino, Palatino, Qurinale, Viminale, Esquilino, Celio a Aventino) nad riekou Tiber, približne 27 kilometrov od Tyrénskeho mora.

Kedy navštíviť Rím

Vzhľadom na polohu mesta je podnebie Ríma v jarných a jesenných mesiacoch veľmi príjemné. Mnohé poznávacie zájazdy do Ríma sa konajú na jar a v jeseni, keďže v lete je v meste veľmi horúco. Mimo toho je optimálne navštíviť Rím pred poslednou nedeľou v mesiaci. Vtedy je totiž voľný vstup do Vatikánskych múzeí a do Sixtínskej kaplnky.

Sprievodca historickými pamiatkami

Námestie svätého Petra

Piazza San Pietro in Vatican City by Andreas Mehl on 500px.com

Toto hlavné námestie Vatikánu patrí k najkrajším námestiam. Jedná sa o 240 metrov dlhé barokové námestie z roku 1667 v tvare elipsy, ktoré bolo navrhnuté architektom Berninim na príkaz pápeža Alexandra VII. Berniniho kolonáda pozostáva z 284 stĺpov v štyroch radoch a dvoch polkruhoch. Na vrchu sa nachádza až 164 sôch.

Bazilika Svätého Petra

Bazilika Svätého Petra [ | ] je najslávnejší chrám na svete, z ktorého balkóna sa každoročne prihovára všetkým veriacim pápež. Do roku 1990 bol zároveň najväčším chrámom na Zemi, keď ho veľkosťou „predbehla“ bazilika Panny Márie v hlavnom meste Pobrežia Slonoviny. Na základoch prvého kostola svätého Petra, postaveného pôvodne na príkaz cisára Konštantína, vznikol chrám nový (v rokoch 1506 až 1626).
Súčasná bazilika s kapacitou 60.000 veriacich sa rozprestiera na ploche 23 tis. m2. Je dlhá 187 metrov (s portikom 211,5 m). Šírka dosahuje 137 metrov. Kupola baziliky dosahuje výšku 119 metrov. V jej vnútri sa nachádza množstvo umeleckých obrazov a sôch, mramorových stĺpov a až 44 oltárov. V podzemí môžeme nájsť ďalších 11 oltárov a v sakristii ešte 3. Pod hlavným oltárom sa nachádza hrob sv. Petra.
Magnetom pre turistov je najmä slávna Michelangelova Pieta, ktorá stojí v prvej kaplnke v pravej postrannej lodi chrámu. Ide o 174 cm vysokú mramorovú sochu Panny Márie držiacu v lone mŕtve telo Ježiša. Toto umelecké dielo spája v sebe hlbokú výrazovú hodnotu s vynikajúcim opracovaním materiálu a dokonalou kompozičnou harmóniou.

Vatikánske múzeum

Vatikánske múzeum je najväčším komplexom umeleckých zbierok na svete. Nachádza sa tu množstvo obrazov, kníh, fresiek, gréckych, etruských či rímskych sôch...
Sixtínska kaplnka
je pomenovaná podľa pápeža Sixta IV. Bola postavená v rokoch 1475-1480 na základe jeho žiadosti. Dvanásť malieb na pravej strane predstavuje Výjavy zo života Ježiša Krista. Na ľavej strane sa nachádzajú výjavy z Mojžišovho života. Najznámejšou freskou v kaplnke je Posledný súd.
V roku 1508 pápež Julius II poveril mladého Michelangela, aby vyzdobil strop kaplnky, výsledkom čoho bol vznik dokonalého diela.
V Sixstínskej kaplnke sa koná taktiež voľba pápeža – konkláva. V prípade neúspešného hlasovania o novom pápežovi konkláva končí tmavým dymovým signálom, biely dym oznamuje zvolenie nového pápeža.

Anjelský hrad

Photograph Sant Angelo Rome by Lubomir Mihalik on 500px

Anjelský hrad [ | ] je mohutná stavba týčiaca sa nad riekou Tiber. Hrad bol postavený v roku 130 n.l. cisárom Hadriánom. Najskôr bol cisárskou hrobkou, potom sa stal útočiskom pápežov. V stredoveku Anjelský hrad slúžil ako väzenie. Dnes sa tu nachádza múzeum venované jeho histórii. Pre turistov je prístupný cez most Ponte S. Angelo.

Santa Maria In Transtevere

Patrí k najstarším kresťanským kostolom na svete, keď prvý kostol bol založený ešte roku 222 n.l. V súčasnosti je tu možné vidieť stavbu, ktorá bola postavená v 12. storočí počas "vlády" pápeža Inocenca II. Hlavné stĺpy v kostole sú rímskeho pôvodu, pôsobivá je fresková výzdoba bočných kaplniek pochádzajúca zo 16.-17. storočia. Za povšimnutie stoja aj mozaiky z 12. storočia zobrazujúce Pannu Máriu s Ježišom.

Campo De'Fiori

Toto námestie v preklade znamená Pole kvetov a pôvodne bolo lúkou. V stredoveku sa zmenilo na jednu z najexkluzívnejších častí mesta. Nachádza sa tu množstvo kaviarní, barov, obchodíkov..., určite zaujímavým miestom je taktiež rybí, ovocný a zeleninový trh. Miesto je priam predurčené pre aktívny oddych miestnych, ale aj cudzincov.

Pantheon

Photograph Pantheon at sunrise by Arjen Nieuwenhuis on 500px

Chrám Pantheon [ | ] je pravdepodobne najviac zachovalou antickou stavebnou pamiatkou v Ríme. Bol postavený Hadrianom okolo roku 120. Tento ohromujúci chrám nachádzajúci sa na Námestí della Rotunda bol v roku 609 vysvätený ako kresťanský kostol Santa Maria ad Martyres. Zaujímavá je jeho prekrásna mramorová dlažba a stĺporadie www.castelsantangelo.com. V dnešných dňoch sa tu nachádzajú pozostatky takých osobností ako Raffael, Vittorio Emanuel II, či Umberto I.
Kupola Pantheonu bola ešte do roku 1960 najväčšou na svete! Jej výška i priemer dosahuje 43,3 m. Uprostred kupoly je otvor (lat. oculus, gr. opaion), ktorý slúži ako okno k osvetleniu priestoru a k vetraniu, ale má zároveň aj funkciu slnečných hodín, pričom každé poludnie slnko svieti na vchodové dvere chrámu.

Santa Maria Sopra Minerva

Kostol gotického charakteru navonok pôsobí veľmi jednoducho. Napriek tomu vo vnútri skrýva množstvo nádherných obrazov a náhrobkov. Bol založený v 8. storočí n.l. podľa návrhu dvoch dominikánskych mníchov z Florencie. Dnešná podoba kostola je datovaná z roku 1280.
Pre kostolom je možné vidieť zaujímavého mramorového slona nesúceho egyptský obelisk. V kostole sa oplatí vidieť sochu Krista po zmŕtvychvstaní od Michelangela.

Santa Maria In Aracoeli

Kostol stojí na jednom z najsvätejších miest Ríma. Prvá zmienka o ňom bola roku 574 n.l. Dnešná stavba pochádza z roku 1260. Prekrásny je pozlátený drevený strop, ktorý oslavuje námornú bitku pri Lepente. Najvýznamnejšou pamiatkou je umelecké dielo Pinturicchiové fresky Život sv. Bernarda z roku 1486.

Fontana Di Trevi

Photograph Fontana di Trevi by peter stewart on 500px

Fontána Di Trevi je najznámejšou ale snáď aj najkrajšou fontánou, akú kedy ľudské oko videlo. Jej najstaršia časť je pozostatkom akvaduktu, ktorý dal postaviť vojvodca Agrippa v roku 19 p.n.l. Fontána bola dokončená v roku 1762. Jej dĺžka dosahuje 26 metrov, jej šírka 20 metrov. Fontána je tvorená viacerými dokonale opracovanými sochami, jedna z nich predstavuje hojnosť a druhá zdravie. Nad nimi sa nachádzajú štyri ročné obdobia prinášajúce dary. K zaujímavým patrí aj panna, ktorá ukazuje vojakom prameň.
Nádherný dojem z fontány dopĺňa barokový interiér kostola Santa Maria in Trivio. Kto by sa chcel do Ríma vrátiť, nech nezabudne hodiť pravou rukou cez pravé rameno mincu do fontány.

Rímske podzemie

Celý Rím je prepletený podzemnými katakombami - chodbami, komorami a hrobkami. Kresťania tu pochovávali svojich mŕtvych, ku ktorým patril aj svätý Peter. Katakomby Svätého Dominika sa zaraďujú k tým najväčším i najstarším. Ich dĺžka je až 17 km, na návštevu si preto treba vymedziť minimálne 30-60 minút.

Piazza Di Spagna

Photograph The Spanish Steps by Tracey & Dee on 500px

Španielske schody ponúkajú prekrásny výhľad, ktorý si podmaní nejedného cestovateľa. Schody sú známe aj pomerne častými modelingovými prehliadkami. Pôvod schodov je datovaný do obdobia roku 1723, kedy ich výstavbu inicioval francúzsky veľvyslanec Gueffier. Neďaleko schodov sa nachádzala rezidencia španielskeho veľvyslanca pri svätej stolici a od toho je pomenovanie schodov aj odvodené.

Piazza Navona

Photograph Weekday on Piazza Navona by Georgi Kolev on 500px

Ide o vskutku krásne barokové námestie, ktoré sa nachádza na mieste pôvodného Domiciánovho antického štadiónu, kde sa konali gladiátorské hry a námorné bitky. Pôvabná architektúra námestia je dielom dvoch najväčších architektov tej doby, Berniniho a Borrominiho. Uprostred námestia sa vyníma Berniniho Fontána Štyroch riek (Fontana dei Quattro Fiumi), ktorá symbolizuje mocné božstvá riek štyroch kontinentov - Nílu, Dunaja, Rio de la Plata a Gangu.
Námestie dopĺňajú okolité paláce a Kostol sv. Agnesy, ktorý bol postavený na mieste umučenia panny sv. Agnesy. V podzemí kostola sú doposiaľ viditeľné základy starej baziliky a Domiciánovho štadióna. Atmosféru námestia dotvárajú pouliční maliari a ďalší umelci.

Koloseum

Photograph Playing in Traffic with Flavian by Collin Poon Kong on 500px

Neďaleko Fora Romana, na Piazza del Colosseo, sa nachádza symbol starého Ríma - Koloseum [ | ] .Bolo postavené ešte za vlády cisára Vespasiána. Koloseum tu stojí už od roku 80 nášho letopočtu. Slúžilo ako štvorposchodový amfiteáter s kapacitou až 55.000 divákov. Gladiátorské predstavenia sa tu konali denne, pričom každý deň bolo zabitých približne 5.000 zvierat. O svoj život tu však okrem gladiátorov bojovali aj otroci i zločinci. Ich život mali v rukách hlavne diváci. Symbol palca otočený k zemi znamenal smrť, kým mávanie kapesníkmi zase milosť. Konštantínov víťazný oblúk stojí neďaleko Kolosea od roku 312. n.l..

Domus Aurea, Nerov zlatý dom

Oproti Kolosea sa nachádzajú pozostatky Neronovho paláca pochádzajúceho z roku 64. Po smrti cisára Nera bol palác zrovnaný so zemou. Napriek tomu je tu aj dnes sprístupnených 30 zo 150 Neronových podzemných izieb.

Forum Romanum

Photograph Roman Forum by Andrey Omelyanchuk on 500px

Nachádza sa v blízkosti Kolosea. Forum Romanum [ | ] ako občianske fórum predstavovalo centrum politického, ale aj spoločenského rímskeho života. Na tomto mieste sa vytváralo rímske právo, tu vznikala politická kultúra. Kedysi sa tu nachádzali aj trhy, ale predovšetkým krásne chrámy, nádvoria, baziliky. Dodnes sa ich zachovala len časť. Turisti tak môžu navštíviť napr. Caesarov chrám, Romulov náhrobok (Lapis Niger), Augustov oblúk, Saturnov chrám, či súdnu sieň postavenú Juliom Caesarom.

Santa Maria Maggiore

Basilica di Santa Maria Maggiore by Mariusz Jurgielewicz on 500px.com

Bazilika zasvätená Panne Márii predstavuje skutočný skvost. Kostol bol postavený v roku 430, no jeho interiér i exteriér prešli rôznymi úpravami ako v 13., tak aj 18. storočí. Bazilika je nielen veľmi mohutná, ale zároveň aj veľmi bohatá na mnoho umeleckých diel. Najdôležitejšie sú staré mozaiky na bočných stenách strednej lodi, ktoré zobrazujú výjavy zo života Mojžiša, Abraháma, Izáka a Jakuba.
V hlavnom oltári sú údajne uložené pozostatky Ježišových jasličiek. Medzi ďalšie pamätihodnosti môžeme určite zaradiť Cappella Sixtina s náhrobkom Sixta V., ktorého autorom bol architekt Domenic Fontana.

Galéria Borghese

Kto miluje umenie, určite by nemal zabudnúť navštíviť túto skvelú galériu, ktorá prezentuje diela slávnych umelcov, ku ktorým patril Bernini, Caravaggio či Tizian.
V Ríme je možné zakúpiť si tzv. Roma pass. Je to karta určená pre turistov, ktorá ponúka viaceré zľavy pri návšteve rímskych múzeí. Zakúpiť ju je možné v turistických informačných centrách i múzeách. Jej platnosť je 3 dni od jej prvého využitia.
Pri potulkách Rímom sa treba vyvarovať službám falošných sprievodcov, ktorí sú najviac zastúpení v okolí Vatikánu. Tí vyberajú peniaze aj do tých pamiatok, kde je vstup pre turistov voľný.

Vatikán

S Rímom sa spájajú len samé „naj“ a treba spomenúť, že k týmto „naj“ patrí aj najmenší štát sveta, Vatikán. Rozloha Vatikánu je len 0,44 km2 a počet obyvateľov dosahuje takmer 1.000.
Nachádza sa v západnej časti Ríma. Vatikán je štát cirkevný. Na jeho čele stojí pápež. Hoci Vatikán je najmenším štátom sveta, má množstvo umeleckých diel, čím sa zaraďuje k umelecky najbohatším krajinám. Tým sa stal Vatikán pre turistov vysoko atraktívnou destináciou, vďaka čomu sa jedným z hlavných príjmov do štátnej pokladnice stali práve finančné prostriedky získané z cestovného ruchu.

Nákupy v Ríme

Rím, podobne ako Miláno či Florencia, je bohatým mestom na rozmanité obchody a obchodné centrá. Tie najznámejšie značky (Prada, Valentino, Gucci, Giorgio Armani a iné) nájdete na ulici Via Condotti. Obchody predávajúce tovar spomenutých značiek patria k tým drahším, avšak v Ríme sa nachádza aj množstvo iných obchodov, kde môžete nakúpiť tovar za výrazne nižšie ceny, napr. na ulici Via Corso, či Via dei Governo Vecchio. Menšie, ale veľmi obľúbené obchodíky sú sústredené pozdĺž uličiek ťahajúcich sa v okolí „Španielskych schodov“.
V rámci obchodných domov spomeňme Castel Romano nachádzajúci sa v blízkosti Ríma (cca 20 km), kde sa koncentruje cez 100 značkových obchodov, výrazne preplnených hlavne v období výpredajov. Všeobecne platí, že ceny značkových tovarov sú tu cca o 30% nižšie ako v značkových obchodoch v centre Ríma. Najstarším obchodným centrom priamo v Ríme je Centro Commerciale Cinecitta Due. Populárne miesta na nákup sú aj miestne trhy. K tým najlepším patria Porta Portese a Via Sannio.
Pri nákupoch je potrebné pamätať na to, že nákup napodobnenín značiek je ako pre predajcu, tak i kupujúceho, nelegálny. Takže pozor na vysoké pokuty, ktoré môžu dosiahnuť aj 1.000 EUR!

Nočný Rím

Cestovateľov určite zaujme prechádzka nočným Rímom. Jednotlivé pamiatky v reflektoroch osvetlenia totiž pôsobia úplne iným dojmom ako cez deň. Vo večerných až nočných hodinách tu začína pulzovať život. Návšteva početných divadiel, koncertných sál, ale aj hudobných klubov predstavuje zaujímavé spestrenie pobytu v Ríme. Väčšina ľudí hľadajúcich zábavu smeruje do oblasti Testaccio. Práve tu sa nachádza množstvo piano barov, rokových barov a menších diskoték. Ak preferujete veľkú diskotéku, určite Vás nesklame Goa s jej laserovou show a množstvom tancujúcich ľudí. Túto diskotéku navštívilo viacero celebrít, za všetkých spomeňme dobre známeho Leonarda di Capria.

Doprava v Ríme

Photograph Traffic Lights by Giuseppe Sapori on 500px

Mesto Rím s populáciou 2,8 mil. obyvateľov predstavuje veľké mesto. Napriek tomu je orientácia v Ríme celkom jednoduchá a výrazne ju zjednodušuje kvalitná a rozsiahla dopravná sieť. Najrýchlejšiu variantu prepravy zabezpečuje metro, ktoré tvoria dve podzemné dráhy (Linea A a Linea B). Dopravu zabezpečujú aj mestské autobusy a električky.

Letisko Leonardo Da Vinci vo Fiumicino

Je hlavným medzinárodným letiskom, nachádzajúcim sa približne 30 kilometrov od Ríma. Najvýhodnejšie spojenie medzi letiskom a samotným mestom zabezpečujú vlaky. Na jednej strane premávajú vlaky bežné (cesta trvá 45 minút), na druhej strane luxusné a rýchlejšie (30 minút). Obidve spojenia majú konečnú zastávku v centre mesta. Denné linky prevádzkuje aj spoločnosť Terravision Shuttle a to k stanici Termini a Tiburtina. Približne každú ½ hodinu z letiska premáva taktiež autobus spoločnosti Cotral (www.cotralspa.it). Cesta do Lido di Ostia trvá 30 minút a stojí 1 EUR. Linka končí priamo pri stanici metra v Lido di Ostia, odkiaľ jazdia vlaky do centra Ríma na zastávku Piramide. Spojenie s mestom zabezpečujú aj taxíky, avšak sú výrazne drahšie (cca 40€) v prípade porovnateľnej cesty s metrom.

Letisko Ciampino

Druhé letisko Ríma (www.adr.it) využívajú prevažne miestne aerolínie a cestovné kancelárie.

Miestna doprava

Hlavný dopravný uzol predstavuje stanica Termini. Ideálnym a rýchlym dopravným prostriedkom je metro, ktoré premáva aj v blízkosti hlavných pamiatok. Dve línie sa spájajú práve na stanici Termini. Metro premáva od 05:30 to 23:30.
V Ríme premávajú autobusy spoločnosti ATAC (www.atac.roma.it), od 06:00 do 24:00 hodiny (hoci fungujú aj nočné spoje). Autobusový lístok je použiteľný aj na metro.
Lístky je možné zakúpiť pri okienkach ATAC, tabacchi, automatoch v metre. Je ich možné rozpoznať podľa veľkej čieno-bielej značky s nápisom T. Nezabudnite, že lístok je potrebné označiť pri vstupe do dopravného prostriedku. Platnosť lístka je 75 minút.
V rámci autobusovej dopravy sa oplatí zaobstarať si denný lístok (Biglietto Integrato Giornaliero – BIG), ktorý platí až do polnoci daného dňa. Platí aj pre jednu cestu metrom, resp. vlakom.
Ak plánujete v Ríme zotrvať dlhšie, lepšou alternatívou je zakúpiť si tzv. týždenné CIS pasy. Ich cena je 16 EUR a platia na metro, autobusy, električky a železničné trate v Ríme. K dispozícii sú aj mesačné pasy.
Pre návštevníkov Ríma, ktorí sa zdržia v meste 2-3 dni, boli zavedené tzv. BTI pasy - Biglietto Turistico. Sú použiteľné na autobusy, električky, metro a železničné trate v rámci Ríma.
Dvojhodinovú okružnú jazdu mestom popri rímskych pamiatkach zabezpečujú dvojposchodové autobusy bez strechy s číslom 110, ktoré sú taktiež vo vlastníctve spoločnosti ATAC. Odchádzajú z námestia Piazza dei Cinquecento každých 45 minút.
Verejnú dopravu zabezpečujú taktiež električky. Do centra jazdí linka č. 8.
Nezabudnite, že cestovať „načierno“ sa v Ríme určite neoplatí. Aj v Ríme operujú revízori, hoci výnimočne. Hrozba vysokej ponuky, či až 24 hodinového väzenia vôbec nie je lákavá. Taxi služba je taktiež populárna, odporúča sa však využitie licencovaných žltých a bielych taxíkov. Platí pritom pravidlo, že lacnejšie je zastavenie taxíka na ulici ako jeho objednávka cez telefón, pretože sa platí aj za cestu k zákazníkovi.
Po rieke Tiber premávajú člny organizujúce štyri okružné plavby v cene 15 EUR. Tieto výlety zabezpečuje spoločnosť Battelli di Roma.
Mnohí cestovatelia však v Ríme preferujú pešiu turistiku. Totiž takmer všetky pamiatky sa dajú obísť pešo, len musíte mať dostatok času a dostatočnú kondíciu.

Záverom o Ríme

Rím je skvelé mesto, ktoré naplní sen každého cestovateľa. Jeho pamiatky, múzeá, divadlá, luxusné obchody sú magnetom, ktorý každoročne do Ríma priťahuje stále viac turistov z celého sveta. Preto sa nie je čo čudovať, že skutočne „všetky cesty vedú do Ríma“...

Pozn.: Lístky do mnohých pamiatok je možné a aj vhodné rezervovať dopredu elektronicky. Pre viac informácií navštívte rezervačný portál: http://www.ticketeria.it/


Preskúmaj Rím - 360° STREET VIEW pohľad

Mapa lokality


Tip: nevynechajte ani ďalšie Svetové metropoly / City Baedeker

REZERVUJ

Letenka do Ríma
Ubytovanie v Ríme
Požičanie auta v Ríme

Poistenie do Talianska

 Dozvedieť sa viac
SI TU:  Domov › Destinácie › MestáRím