Poklady sveta

Panamský prieplav

PanamaPANAMA

Popis lokality

Photograph Gaillard Cut by Ted Ulrich on 500px


Panamský kanál predstavuje významnú atrakciu krajiny, ktorá láka turistov z celého sveta. Je zároveň jedným z divov sveta a pritom i dôkazom skvelých inžinierskych výkonov. Panamský prieplav je jednoducho jedna z najdôležitejších vodohospodárskych stavieb sveta.
Panamský prieplav bol postavený za účelom prepojenia Atlantického oceánu s Tichým oceánom. To umožnilo skrátiť námornú cestu z 22.500 km na 9.500 km (pri plavbe z New Yorku do San Francisa). Význam stavby bol aj v tom, že lode sa už nemuseli plaviť okolo pomerne nebezpečného Hornovho mysu, pri južnom cípe Južnej Ameriky.
Výstavba Panamského prieplavu však vôbec nebola jednoduchá, nakoľko sa musela okrem iného vysporiadať s tým, že Atlantický a Tichý oceán majú rôzne výšky prílivu a odlivu. K tomu bolo potrebné postaviť komplikovanú sústavu obrovských plavebných komôr, vzdúvadiel.
Stavebné práce na Panamskom prieplave sa rozbehli v roku 1904 a podieľalo sa na nich až 42.000 robotníkov, z ktorých aj mnoho zomrelo. Počas výstavby bolo potrebné premiestniť neuveriteľných 180 miliónov ton zeminy a skál, až napokon k slávnostnému otvoreniu došlo 15. augusta 1914. Výsledkom namáhavej práce robotníkov, či inžinierov bol Panamský kanál s celkovou dĺžkou 81,6 km a minimálnou šírkou 150 metrov (až do 305 metrov). Všetky plavebné komory prieplavu sú štandardizované - dosahujú dĺžku 305 metrov, šírku 33,5 metrov a hĺbku 12,5 metrov. Každé dvere plavebných komôr sú takmer 20 metrov dlhé a 2 metre široké.
Panamským prieplavom môžu plávať výlučne lode, ktorých rozmery a výtlak nepresahujú parametre známe pod pojmom Panamax. Maximálna dĺžka lode tak dosahuje 294,1 m a jej najväčšia šírka zase 32,3 m. Najväčší ponor lode je 12 metrov.
Samotná plavba Panamským prieplavom začína na panamskom pobreží neďaleko mesta Colón, v zátoke Limón bay. Keď sa loď ku kanálu priblíži, prejde plavebnými komorami s celkovou dĺžkou približne 2 kilometre. Tie zdvíhajú či spúšťajú lode v troch stupňoch o celkom 26 metrov. Stupne komôr sú postavené vo dvojiciach, aby jedna loď mohla stúpať, kým druhá klesá. Celková plavba Panamským prieplavom trvá približne 8-9 hodín.
V období 1914 – 2010 preplávalo Panamským kanálom 970.000 lodí, pričom v roku 2010 bola kapacita približne 14 000 lodí ročne, pri ročnom obrate cca 1 mld. USD. Je teda samozrejmé, že skrátenie námornej cesty bolo a aj je tiež komerčnou záležitosťou. Panamský prieplav inkasuje poplatky, ktoré sú súčasťou príjmov panamského rozpočtu. Panama totiž úplne prevzala kontrolu nad kanálom od USA 31. decembra 1999.
Záverom ešte spomeňme meno košického rodáka Bélu Gerstera, ktorý bol autorom projektu Korintský prieplav, avšak bol zároveň spoluprojektantom Panamského prieplavu.


Mapa lokality


Tip: nevynechajte ani ďalšie Poklady sveta

REZERVUJ

Letenka do Panamy
Ubytovanie v Panama City
Požičanie auta v Paname

Poistenie do Panamy

 Dozvedieť sa viac
SI TU:  Domov › Destinácie › Poklady svetaPanamský prieplav