Poklady sveta

Ivanovo, skalné kostoly

BulharskoBULHARSKO

Popis lokality

Photograph Rock-hewn Churches by Alexandra Yankova on 500px


Vysoko v skalách vyrástla v 12.-14. storočí, za pomoci cára a viacerých šlachticov, tunajšia svätá komunita a jej kostoly i kaplnky vytesané do jedného skalného masívu, nad riekou Rusenski Lom. Počas už spomenutého obdobia sem prichádzali umelci, aby vyzdobili tieto skalné kostoly a kaplnky nástennými maľbami, ktoré dodnes predstavujú príklad stále zachovalej stredovekej mníšskej kultúry a bulharského maliarstva/umenia tzv. "tarnovskej školy".
Najzachovalejšie z fresiek je možné obdivovať v jaskynnom kostole Gaspodev pozostávajúceho z troch častí: 1/ jadro stavby (naos), 2/ predsieň (nartex) a 3/ kaplnka. Tento 16 metrov dlhý a 4 metre vysoký kostol, zasvätený Matke Božej, bol vytesaný do skaly. Ako taký slúžil v 14. storočí aj ako hlavný kostol kláštora. V kaplnkách je teda možné vidieť staré fresky, ktoré zobrazujú napríklad cára Alexandra a cárovnú Teodoru, Kristové Nanebovstúpenie alebo aj Poslednú večeru a iné. Za zmienku stojí tiež kláštor archanjela Michaela.

Lokalita Ivanovo je súčasťou zoznamu svetového dedičstva UNESCO od roku 1979.


Mapa lokality


Tip: nevynechajte ani ďalšie Poklady sveta

REZERVUJ

Letenka do Varny
Ubytovanie v Ivanovo
Požičanie auta v Ivanovo

Poistenie do Bulharska

 Dozvedieť sa viac
SI TU:  Domov › Destinácie › Poklady svetaIvanovo, skalné kostoly