Dozvedieť sa viac
Lipnice nad Sázavou: Hrad českého krále, který nikdy nedostal korunu

8 June 2019, 7:39 pm eurozpravy.cz

Lipnice nad Sázavou: Hrad českého krále, který nikdy nedostal korunu

Dnes je velkolepý hrad Lipnice nad Sázavou z části zřícenina, která si však i přes mladší zásahy a borcení uchovala kouzlo středověku. Již od počátku 14. století se hrad nepřehlédnutelně vypíná nad stejnojmenným městem, které ho za ta staletí obklopilo ze všech stran. Byl domovem pánů z Lichtenburka, Trčků z Lípy, později též rodů Palmů či Trauttmansdorffů, ale především též Jindřicha z Lipé, který je někdy označován jako nekorunovaný český král.

Viac

comments powered by Disqus