Mestá sveta

SPLIT SPRIEVODCA / SPLIT CITYGUIDE

ChorvátskoCHORVÁTSKO

Popis lokality

Mesto Split je hospodárske a kultúrne centrum strednej Dalmácie a spolu s Rijekou a Zadarom je hlavným prístavom a dopravným uzlom Chorvátska. Split leží na poloostrove, ktorému dominuje zalesnený vrch Marjan, zároveň je chránený pohoriami Kozjak a Mosor pred podnebnými vplyvmi z vnútrozemia, a preto patrí k najslnečnejším miestam Európy.
Vďaka svojej polohe, stredomorskej klíme (s veľmi suchými a teplými letami a vlhkými a miernymi zimami) a úžasnými historickými a kultúrnymi pamiatkam patrí medzi najobľúbenejšie miesta v Dalmácii.

Photograph Split by Pierre Maheux on 500px

Dejiny Splitu

Na mieste dnešného Splitu sa nachádzala grécko – illýrska osada Aspalathos, ktorá dala mestu dnešný názov. Základný kameň Splitu položil rímsky cisár Dioklecián (známy prenasledovaním kresťanov), ktorý sa narodil v chudobnej ilýrskej rodine, keď si tu, neďaleko svojho rodného mesta Salon (dnes Solin), nechal postaviť svoj nádherný odpočinkový palác. Po jeho smrti slúžil ako útočisko rímskych vládcov.
Po rozpade Rímskej ríše sa územie dostalo pod nadvládu Byzancie. Keď bol Salon neskôr zničený prichádzajúcimi kmeňmi Slovanov a Avarov, obyvatelia sa uchýlili do starého paláca a prispôsobili ho svojím potrebám, takže napríklad mauzóleum Diokleciána premenili na katedrálu Sv. Duje.
V 10.-11. st. sa Split stal súčasťou chorvátskeho kráľovstva a v stredoveku mal značnú autonómiu, ktorá podporila jeho rozvoj a rozkvet.
V 15. st. dobyli Split Benátčania, čo viedlo k jeho pomalému úpadku.
V 17. st. bolo mesto opevnené hradbami proti Turkom. Do r. 1918 bolo mesto súčasťou Rakúsko – Uhorska, potom Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov. Počas 2. sv. vojny bol Split obsadený talianskym fašistickým vojskom a Nemeckom, až do svojho definitívneho oslobodenia na jeseň v r. 1944, kedy bol vrátený Chorvátsku v rámci býv. Juhoslávie.

Historické pamiatky v Splite

Zvyšky Diokleciánovho paláca (šírka 180 m, dĺžka 215 m) [ | ] zmiešané s neskoršom zástavbou sú centrom mesta a zároveň jeho hlavným turistickým lákadlom, zaradeným do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Palác sa rozkladá na ploche 38.500 m2 a bol vybudovaný na prelome 3.- 4. st. z bieleho vápenca ako prepychové sídlo cisára Diokleciána. Palác ale slúžil aj ako mohutná pevnosť s hradbami. Tri brány – Zlatú, Striebornú a Železnú – strážili vždy dvojice veží.
Pôvodne bolo mesto Split chránené aj od mora, hradbami a medenou bránou (nezachovala sa), ktorou mohli priamo do paláca priplávať lode. Na začiatku sa mesto rozvíjalo vo vnútri hradieb opusteného paláca, upravovaného podľa potrieb usadlíkov. Dvestodvadsať budov paláca ešte aj dnes obýva takmer 3000 ľudí.
Po odkrytom pôvodnom antickom schodisku sa vstupuje do najzaujímavejšej časti paláca, na peristyl, vnútorný dvor paláca lemovaný korintskými stĺpmi z ružového a bieleho mramoru. Odtiaľ cez zachovalý vestibul (teraz bez zastrešenia) viedol vstup do cisárových komnát.

Východnú stranu peristylu uzaviera osemhranné Diokleciánovo mauzóleum, ktoré bolo v 7. st. upravené na kresťanskú katedrálu sv. Dominia (sv. Duje) a dnes tvorí jej jadro. Katedrála v Splite je skutočným majstrovským architektonickým dielom. Zvonica, ktorá bola v 13.-15. st. pristavaná k chrámu, je dominantou Splitu a je z nej fantastický výhľad na mesto a okolie.
Južne od mauzólea boli objavené rímske kúpele.
Keď spoznávate palác z južnej strany, od mora, prechádzate po širokej nábrežnej promenáde lemovanej kvetmi, palmami a pestrými zástavami. Táto tu však v staroveku nebola a more siahalo až priamo k múrom paláca, kde boli brány na vykladanie tovaru. Ten putoval do skladov – pivníc, ktoré sa nachádzajú pod palácom. Pivničné priestory paláca sú najväčším dochovaným rímskym krytým priestorom na celom svete. Poskytujú dokonalú predstavu o architektonickom a priestorovom členení cisárskych siení, ktoré boli nad nimi. Schodisko z nich vedie na peristyl. Na západnej strane oproti mauzóleu sa nachádza niekdajší Jupiterov chrám, ktorý bol v 8. st. zmenený na baptisérium sv. Jána Krstiteľa. Z peristylu vedie smerom k Zlatej bráne Diokleciánova ulica, na ktorej stoja nádherné románske, gotické a renesančné domy a paláce. Smerom na západ vedie k Železnej bráne Krešmirova ulica (niekdajší rímsky decumanus – hlavná trieda) s barokovým palácom. Z peristylu smerom na východ je námestie kráľovnej Jeleny s kostolíkom sv. Rocha a Strieborná brána. Zaujímavosťou je, že v priestoroch paláca sa nachádza asi 14 sfíng, ktoré nechal Dioklecián priviezť z Egypta.

Prehliadka Splitu pokračuje aj mimo palácové hradby. Keď prejdete cez Zlatú bránu k severnej strane paláca, týči sa tu takmer 8 metrov vysoká bronzová socha biskupa Rehora Ninského, veľmi významnej osobnosti ranno kresťanskej chorvátskej histórie. Hovorí sa, že kto sa dotkne (dnes už celkom vyšúchanej) špičky topánky sochy, ten vraj bude mať šťastie. Ide o dielo Ivana Meštrovića, vynikajúceho chorvátskeho sochára prvej polovice 20. storočia.
Strieborná brána vedie k obchodom so suvenírmi a k trhu na východnej strane. Do starého mesta sa vstupuje cez Železnú bránu, kadiaľ sa dostanete na Ľudové námestie (Narodni trg), kde sa nachádza stará radnica (v ktorej dnes sídli etnografické múzeum), gotické, renesančné a barokové paláce. Na severnej strane námestia bratov Radičov nájdete v barokovom paláci námorné múzeum a na jeho južnej strane Hrvojovu vežu – súčasť niekdajšieho opevnenia.
Za zmienku stoja aj Kostol sv. Františka a františkánsky kláštor, kostol sv. Trojice ako aj doposiaľ používaný rímsky vodovod – akvadukt, z 3. st., nachádzajúci sa na okraji mesta smerom na Solin.
Pri prehliadke mesta si nenechajte ujsť vychádzku na vyhliadkový vrch Marjan s krásnym lesoparkom, kostolíkmi, zoo a starou romantickou štvrťou Veli Varoš s bizarnými domčekmi a krivoľakými uličkami.

Kultúra, šport a zábava v Splite

Split je mesto bohaté na kultúrne podujatia rôzneho druhu. Od polovice júla do polovice augusta sa tu koná tradičný kultúrny festival Splitské leto - letný festival opery, dramatického umenia, baletu a koncertov v koncertných sálach, ale aj pod šírym nebom (na malých námestiach, v areáli paláca atď.). Koncom júla prebieha zase festival populárnej hudby. Vo februári sa organizuje karneval a od júna do septembra sa v starom meste konajú rôzne predstavenia a koncerty, najčastejšie v okolí peristylu Diokleciánovho paláca. Chorvátske národné divadlo uvádza balet a operu.
Mesto Split má dobré podmienky pre športovanie. Sú tu rôzne športové kluby – potápačské, kluby vodných športov, jazdecký klub, klub horskej turistiky a iné. Praktizovať sa dajú aj loptové športy vrátane plážového volejbalu a fungujú tu požičovne šprtových potrieb, motorových člnov, jácht a vodných skútrov.
V Splite sa nachádza aj známy, architektonicky zaujímavý, futbalový štadión Poljud, ktorý má tvar roztvorenej mušle. Bol vybudovaný v roku 1979 a nachádza sa niekoľko kilometrov od centra mesta. Má kapacitu 35.000 divákov.
Split taktiež ponúka bohatý zábavný život – diskotéky, kluby, nočné bary a pohostinstvá s príjemným posedením vonku aj vo vnútri.
Split je lákadlom pre turistov, ktorým nesporne má čo ponúknuť. Pri prechádzkach jeho uličkami si vychutnáte čarovnú atmosféru mesta, kde je staroveké popretkávané so stredovekým a moderným a ruiny so živým súčasným mestom.

Pár zaujímavostí z okolia Splitu

Okrem tradičných miest ako Zadar a Šibeník sa určite oplatí navštíviť taktiež:

Ostrov Šolta

Je zalesnený ostrov, ktorý je častým víkendovým cieľom obyvateľov Splitu a ktorého dedinská idylka predstavuje značný kontrast oproti rušnému životu v prístavnom meste. Môžete sa naň dostať trajektom v rámci jednodňového výletu. Nachádza sa len 15 km od pevniny (57 km2, 1500 obyv., dĺžka 19 km). Tvorí ho osem malých dediniek pospájaných navzájom vyasfaltovanými cestami. Dediny Grohote, Maslenica a Stomorska sú väčšie, ale stále veľmi kľudné centrá ostrova. Odľahlé, krásne zátoky na takmer neobývanej južnej strane, sú dostupné peši alebo na člne.

Solin

Nachádza sa severovýchodne od Splitu a ide o najvýznamnejšie archeologické nálezisko v Chorvátsku. Prvé zmienky o meste pochádzajú z r. 119 p.n.l.. Mesto bolo centrom ilýrskych kmeňov a neskôr sa stalo hlavným mestom rímskej provincie Dalmatia. V 4. st. bolo významným strediskom kresťanov, po vpáde Avarov bolo rozvrátené a jeho obyvatelia našli útočisko za hradbami Splitu. V meste môžete vidieť Manastirine – pohrebisko ranných kresťanských mučeníkov z dôb pred legalizáciou kresťanstva.
Hlavnými vykopávkami sú zvyšky pohrebiska a bazilika z 5. st. Súčasťou archeologickej rezervácie je aj archeologické múzeum. Pri severných hradbách si všimnite krytý akvadukt asi z 1. st. pozdĺž vnútornej základne hradieb, ktorý zásoboval Salonu (Solin) a Diokleciánov palác vodou.
Pri hradbách sa nachádzajú aj pozostatky trojloďovej katedrály a zvyšky baziliky biskupa Honória s pôdorysom gréckeho kríža. Zaujímavé sú aj verejné kúpele a východná mestská brána z 1. st., pri ktorej sú ešte aj dnes rozpoznateľné koľajnice, ktoré v dlažbe zanechali kolesá starovekých vozov.
Druhé pohrebisko mučeníkov – baziliku Kapjuc – nájdete po 500 m vľavo pozdĺž hradieb. V západnej časti mesta sa nachádza obrovský amfiteáter z 2. st. pre 18.000 divákov. V 17. st. bol zničený Benátčanmi, aby ho Turci nemohli použiť ako svoje útočisko.
Do Solinu sa dostanete zo Splitu mestským autobusom a ďalším môžete pokračovať smerom do Trogiru.

Trogir

Nachádza sa 27 km západne od Splitu na malom ostrovčeku v úzkom prielive medzi ostrovom Čiovo a pevninou, s ktorými je spojený mostami. Trogir môžete zo Splitu absolvovať za jeden deň, ale ideálny je dlhší pobyt spojený s výletmi na blízke ostrovy.
História mesta Trogir siaha viac než 2000 rokov do minulosti. Tesne vedľa seba tu stoja kostoly, paláce a meštianske domy s románskymi a gotickými oknami a úzkymi dvormi. Trogir je klenot opevnených miest so širokou promenádou okolo vody, obopínajúcou spleť stredovekých uličiek. V r. 1998 bol ako celok prehlásený za svetové kultúrne dedičstvo UNESCO.
Vo vnútri mestských hradieb nájdete hojnosť románskych a renesančných štýlov z 15. st.. Obhliadku začnite pri Severnej bráne so sochou protektora Ivana Orsini. Ulicou Kohl – Genschera prídete k mestskému múzeu. Pýchou mesta je veľkolepá trojloďová katedrála sv. Vavrinca. Začiatok stavby v znamení románskeho slohu sa datuje do 13. st., dostavaná bola v 14.-15. st. v gotickom štýle. Portál katedrály sa pokladá za najkrajšie a najcennejšie dielo v románskom štýle v Dalmácii, rovnako cenný je aj interiér a kaplnka sv. Jána Trogirského s kazetovým mramorovým stropom. V trojposchodovej zvonici sa spájajú renesančné a gotické prvky.
Na protiľahlej strane námestia leží mestská radnica s gotickým dvorom a vpravo od nej sa dostanete na nábrežie a pozdĺž čiastočne zachovaných hradieb prídete k Morskej bráne a ženskému benediktínskemu kláštoru s kostolom sv. Mikuláša. Ďalej po promenáde narazíte na stredovekú pevnosť Kamerlengo z 15. st., kedysi spojenú s mestskými hradbami.
V Trogire sa každoročne od polovice júla do polovice augusta koná letný hudobný festival klasickej a ľudovej hudby v kostoloch, ale aj pod šírym nebom.


Preskúmaj Split - 360° STREET VIEW pohľad

Mapa lokality


Tip: nevynechajte ani ďalšie Svetové metropoly / City Baedeker

REZERVUJ

Letenka Split
Ubytovanie v Splite
Požičanie auta v Splite

Poistenie do Splitu


SI TU:  Domov › Destinácie › MestáSplit