Festivaly vo svete

Deň Svätého Štefana

MaďarskoMAĎARSKO

Deň zakladateľa Uhorského štátu

Deň zakladateľa Uhorského štátu je najstarším cirkevným sviatkom v Maďarsku. Je to deň, kedy si Maďari každoročne 20. augusta pripomínajú vyhlásenie svojho prvého korunovaného kráľa za svätého.

Krátka história 20. augusta

Prvým uhorským kresťanským kniežaťom bol Gejza, ktorého oddanosť kresťanstvu bola síce pochybná, ale uznal, že zabezpečiť mier Uhorsku môže jedine prijatím kresťanstva. Jeho zámer uskutočnil syn Vajk, ktorý sa narodil okolo r. 975 v Ostrihome. Pri krste dostal meno Štefan (István) . Kráľovské insignie získal od pápeža Silvestra II. - cirkevný obrad korunovácie sa konal na Vianoce v r. 1000 v Ostrihome.
Počas svojho vládnutia (v rokoch 1000-1038) každý rok zvolával kráľovskú radu do mesta Stoličný Belehrad (Székesfehérvár). Rada zasadala 15. augusta - v dni Nanebovzatia Panny Márie. Mladý vladár po zjednocovacích bojoch proti odbojným kniežatám si upevnil svoju moc a začal budovať občiansku a cirkevnú organizáciu svojej krajiny. V jeho príprave na vládnutie zohrala úlohu kresťanská výchova, neskôr aj podpora manželky Gizely, sestry nemeckého cisára Henricha II. Cirkevnosprávne rozdelil územie na desať diacéz, z toho boli dve arcibiskupstvá (Ostrihom a Kaloča).
Zakladal kláštory a položil základy kresťanstva vo svojom štáte. Nemalý význam v christianizácii zeme mali aj mnísi, ktorí sprevádzali misionárov (Sv. Vojtech z Prahy, opat Astri atď.). Benediktínsky rád reformovaný v 10. stor. podľa francúzskeho kláštora v Cluny mal veľký význam nielen v oblasti duchovna, ale aj v šírení svetských potrieb a praktických znalostí. Zavádzali nové poľnohospodárske techniky, učili obyvateľov obhospodarovať pôdu modernými nástrojmi, vypomáhali notárskymi prácami, vybavovaním právnych dokumentov a šírením písanej kultúry.

Štefan v prvom období svojej vlády vydal dva zákonníky - dotkol sa v nich okrem iného cirkevných aj majetkových vzťahov, kráľovskej súdnej moci, trestaniu násilia, ale zavrhol prax krvnej pomsty. Dal raziť prvé uhorské mince v mincovni v Bratislave. Výchovu svojo syna Imricha (Imre) - princa, dediča - zveril biskupovi sv. Gerhardovi, ktorý prišiel do Panónie z Benátok ako benediktínsky mních.
Vo svojom diele Napomenutia princovi Imrichovi dáva rady, aký má byť správny vladár, vyzdvihuje vlastnosti ako prispôsobivosť, zbožnosť a toleranciu.
V r. 1031 Imrich - pri jednej poľovačke, vo veku 24 rokov utrpel vážne zranenie, ktorému podľahol.
Posledné roky svojho života musel Štefan prekonávať okrem smútku nad stratou syna aj rôzne intrigy, ktoré súviseli s otázkou následníctva. Zomrel 15. augusta v r. 1038, pochovaný je v Stoličnom Belehrade, v bazilike, ktorú dal vybudovať počas svojho života.

Na záver možno povedať, že u Štefana povaha rytiera a svätca sa snúbila s povahou štátnika. Bol podporovateľom moderného štátu západného typu. Kráľovstvo Svätého Štefana bolo pevne a nerozlučne späté s kresťanskou Európou, bolo najrešpektovanejšie a najsilnejšie z monarchií založených v 10. storočí.
20. augusta v r. 1083 kráľ Ladislav I. dosiahol u pápeža Gregora VII. kanonizáciu Štefana aj jeho syna Imricha. Dátum sviatku tak preložil z 15. augusta na 20. august.

Deň Svätého Štefana je cirkevným sviatkom už skoro 1000 rokov. Oslavy prebiehali v závislosti od politickej situácie. Mária Terézia v roku 1771 získala „svätú pravicu“ pozostatkov Svätého Štefana, relikvia bola uložená v Budíne. Pri tejto príležitosti bol vypracovaný zvláštny protokol, podľa ktorého sa riadili oslavy. V r. 1878 ministerské nariadenie stanovilo 20. august sviatkom maďarskej štátnosti. Aj názov osláv sa menil podľa politickj klímy – za komunizmu jeden čas to boli Dožinky (Új kenyér), v rokoch 1949-1989 sa oslavoval Deň ústavy (Alkotmány napja). Od r. 1989 znovu Deň Svätého Štefana. Úplná rehabilitácia sviatku sa uskutočnila v r. 1991, keď parlament rozhodol, že 20. august bude aj úradným štátnym sviatkom Maďarskej republiky.

Scenár osláv dňa sv. Štefana v Budapešti

Scenár osláv býva podobný. Slávnostná omša na námestí pred Bazilikou Svätého Štefana v Budapešti, procesia (körmenet) s relikviou po stanovených uliciach mesta, ktorého sa zúčastnia obyvatelia aj niektorí vládni činitelia.

Bohatý sviatočný program a ohňostroj zvyčajne nechýbajú.

Tip: pozrite si aj ďalšie Festivaly sveta

Diskusia k článku

comments powered by Disqus

REZERVUJ

Letenka Budapešť
Ubytovanie v Budapešti
Požičanie auta v Budapešti

Poistenie do Maďarska

 Dozvedieť sa viac
SI TU:  Domov › Články › FestivalyDeň Svätého Štefana