Základné informácie

ZÁKLADNÉ ÚDAJEMapa - Južná Kórea

I.1. Oficiálny názov

Daehan Min-Kuk /v kórejčine/

Republic of Korea

Kórejská republika /ďalej KR/

I.2. Geografické údaje

Rozloha: 99.394 km2

KR leží medzi 124,5° a 131° východnej zemepisnej dĺžky a 33,6° a 39° severnej zemepisnej šírky, lesy zaberajú 65.665 km2

Hlavné mesto: Soul

Územné členenie: 9 provincií, 1 mesto s osobitným štatútom (Soul) a 5 priamo spravovaných miest Pusan, Daego, Incheon, Kwangju, Taejon

Topografia: hornatá krajina (70% povrchu sú pohoria), orná pôda je iba v údoliach a pobrežných nížinách. Najvyšší vrch je Halla (1950 metrov n.m.) a týči sa na najväčšom ostrove Cheju (1829 km2). KR má vyše 3000 ostrovov. Veľa riek v suchom období vysychá, pri letných dažďoch sa zase často rozvodňujú a spôsobujú záplavy. Najdlhšie rieky sú Nakdonggang (525 km) a Hangang (514 km). Posledne spomenutá preteká aj hlavným mestom Soul.

I.3. Podnebie

4 ročné obdobia. Priemerná teplota v lete cca 25° C, ale dosahuje až 35° C, v zime (január) 0° - 5° C, ale dosahuje aj -20° C. Sneženie hlavne v horách. Priemerné množstvo zrážok 120 cm/rok. Vlhkosť vzduchu je veľmi vysoká v lete /spadne 55 % zrážok/, zima je naopak suchá (iba 10 % zrážok).
V globále platí, že podnebie je viac vnútrozemské ako prímorské, zima je mierna a suchá, jar je krátka, často veterná, leto horúce, jeseň je dlhá a príjemná.

I.4. História

Zdokumentované dejiny začínajú v 1. storočí pr.n.l. Podľa legendy však prvé kráľovstvo Ko-Choson vzniklo už v 24. storočí pr.n.l. Do 7. storočia trvalo obdobie Troch kráľovstiev (Paekche, Koguryo, Shilla). Dynastia Shilla zjednotila po prvýkrát celý polostrov v r. 676. Toto obdobie, zvané tiež zlatým vekom kórejskej kultúry, trvalo do 10. storočia. Potom nasledovala dynastia Koryo, kedy sa stal národným náboženstvom budhizmus. Od r. 1392 do r. 1910 vládla na Kórejskom polostrove dynastia Choson, počas ktorej došlo k mnohým politickým a ekonomickým reformám a prevládala ideológia konfucianizmu. Soul sa stal hlavným mestom v r. 1394. Abeceda Han-gul bola uzákonená v r. 1443. V r. 1910 na základe vnútenej dohody (tzv. Annexation Treaty) Kórejský polostrov na 35 rokov obsadilo Japonsko. Okupácia, napriek početným pokusom o nezávislosť (najvýznamnejšie hnutie odporu sa sformovalo v r. 1919), trvala až do konca 2. svetovej vojny. Po vojne v r. 1945 bola Kórea rozdelená na Severnú (oslobodili sovietske vojská) a Južnú (oslobodili americké vojská). V r. 1948 bola vytvorená Kórejská republika. V r. 1950 severokórejská armáda vedená Kim Il Sungom zaútočila na južnú časť krajiny a rozpútala krutú bratovražednú vojnu, ktorá bola ukončená prímerím v r. 1953 vytvorením demilitarizovanej zóny (DMZ). Tento stav trvá dodnes. Začiatkom 60. rokov KR nastúpila cestu úspešného ekonomického a spoločensko-politického rozvoja a zaradila sa medzi tzv. „4 ázijských tigrov“, ako jedna z najúspešnejších novoindustrializovaných krajín. Spoločensko-politicky tvorí toto obdobie prechod k civilnej, demokratickej vláde. Potvrdením tohto procesu je i víťazstvo Kim Dae-jung-a v prezidentských voľbách v r. 1997 a tým i víťazstvo opozície nad dovtedajšou vládnucou koalíciou. Koniec 90-tych rokov (1997-8) je však i koncom obdobia „kórejského ekonomického zázraku“. Hlboká finančná kríza, ktorá postihla viaceré východoázijské krajiny sa plne prejavila i v KR a prednaznačila nevyhnutnosť hlbokých ekonomických, ale i ďalších politických a sociálnych reforiem. V roku 1999 sa prejavili prvé výsledky ozdravného procesu a KR sa spamätala z hospodárskej krízy. Minuloročný pokles HDP vystriedalo oživenie a jeho rast. Veľmi úspešne sa KR vysporiadala s finančnou krízou, podarilo sa stabilizovať výmenný kurz, problémom zostáva pomerne vysoká nezamestnanosť

I.5. Obyvateľstvo

Počet obyvateľov: 45,7 mil. /31.12. 1996/ - 25. najľudnatejší štát sveta

Najväčšie mestá: Soul : 11,0 mil.

Pusan : 4,2 mil.

Taegu : 2,5 mil.

Incheon : 2,4 mil.

Kwangju : 1,5 mil. (v 6-tich najväčších mestách žije 47,7% z celkového počtu obyvateľov KR)

Mestá a miesta...

Hustota obyvateľstva: 459 obyv./km2 (tretie miesto po Bangladéši a Tchaj-wane)

Priemerný vek: 71,5 roka

Národnostné zloženie: Kórejci /prakticky 100%/, Číňania - cca 35 tis.

Náboženstvo: budhisti 46,9 %, protestanti 37,7 %, katolíci 10,8 %, konfucionisti 3 % a tzv. nové náboženstvá (okolo 240 smerov).

Budhizmus prišiel do krajiny počas 4. storočia a bol štátnym náboženstvom počas kráľovstva Shilla až po kráľovstvo Korjo (Koguryo). Vrchol dosiahol v hlavnom meste kráľovstva Shilla - Kyongju. Chrámy sa stali centrom vzdelávania a patrónmi umenia, čím sa Kórea stala známa v písaní, sochárstve a v maľovaní. Pádom kráľovstva Korjo nastal úpadok budhizmu a nahradil ho konfucianizmus ako štátna filozofia počas kráľovstva Choson.

Kresťanstvo prišlo v podobe katolicizmu z Číny na konci 18. storočia a protestanti asi o storočie neskôr. Kresťanstvo zdôrazňovalo moderné vzdelávanie, medicínu a sociálne reformy a pretože počas japonskej koloniálnej vlády misionári podporovali kórejský ľud, malo veľký vplyv v spoločnosti. Od konca kórejskej vojny zaznamenalo obrovský rast a Vianoce sú štátnym sviatkom.

V súčasnosti významné miesto zohráva Spoločnosť Ducha svätého za zjednotenie svetového kresťanstva, ľudovo známa pod názvom Cirkev zjednotenia, ktorú založil v roku 1954 reverend Son Mjong Mun. Má veľký dopad na upevnenie rodín a spoločnosti nielen v samotnej Kórei, ale i na celom svete. Snaží sa iniciovať svetový mier prostredníctvom existencie funkčných rodín a odstraňovať ohniská napatia prostredníctvom pomoci. V Kórei je známa hlavne vďaka snahe o zjednotenie Severnej a Južnej Kórey a za pomoc pri zvládaní hospodárskej krízy z konca 90. rokov 20. storočia.

Úradný jazyk: kórejčina - patrí do triedy uralo-altajských jazykov /podobne ako maďarčina, mongolčina, fínština/

Najrozšírenejší cudzí jazyk je angličtina. Možnosť jej použitia nielen v bežnom každodennom styku (nákupy, služby, banky), ale aj úradnom styku s niektorými ministerstvami, ba dokonca i v obchodných kruhoch, je v porovnaní s inými vyspelými krajinami dosť limitovaná

I.6 Politický, administratívny a hospodársky systém

Štátne zriadenie: republika s výrazným prezidentským systémom

Najvyšší zákonodarný orgán: jednokomorové národné zhromaždenie (299 členov)

Najvyšší výkonný orgán: štátna rada /19 členný kabinet/, jej predsedom je prezident, podpredsedom je predseda vlády

Hospodársky systém:

Trhová ekonomika s pomerne rozsiahlym štátnym dirigizmom.
Štát je na nerastné suroviny chudobný. Vedúcimi priemyselnými odvetviami sú automobilový priemysel, elektronika a elektrotechnika

I.7. Ďalšie informácie a zaujímavosti

Časový rozdiel voči SR: + 8 hodín /v zime/, + 7 hodín /letný čas/

Vízum nie je potrebné pre pobyt nezárobkového charakteru do 90 dní. Cestovateľ ale potrebuje cestovný pas, platný aspoň 6 mesiacov po plánovanom vstupe do krajiny. Po prílete do Južnej Kórey musí niekedy cestovateľ vykonať prehlásenie o svojom zdravotnom stave. V praxi táto požiadavka sa však takmer nevyžaduje. Colné predpisy sú porovnateľné s inými vyspelými štátmi sveta, bez cla je možné doviesť veci osobnej spotreby. Je prísne zakázaný dovoz tlače, zvukových a obrazových nosičov zo Severnej Kórey.
V krajine nie je stanovená prihlasovacia povinnosť

Vstup do krajiny a výstup z nej je podmienený vyplnením registračnej karty.

Pri odlete zo Soulu sa platí letiskový poplatok 9.000 KJW /medzinárodné linky/ a 4.000 KJW /vnútroštátne linky/

Valuty možno meniť v bankách, zmenárňach, hoteloch - kurzy sa líšia len minimálne a čierny trh prakticky neexistuje. V zahraničnej valute sa platí len v „duty free shops“. Spätná výmena je možná, pri vyšších obnosoch /nad 500 USD/ na základe potvrdenia o pôvodnej výmene. Rozšírené je používanie kreditných kariet /VisaCard, MasterCard, American Express a pod./ ako i lokálne kreditné karty

Kurz je cca 1.285,- KJW = 1 USD.

Telefónne automaty sú použiteľné na mince i na telefónne resp. kreditné karty. Je možné využiť telefónnu kartu GLOBAL, resp. ECHO

Pri doprave možno použiť v rámci KR autobusové, železničné a letecké linky, v miestnej doprave taxíky /cenu dohodnúť vopred/ a metro /v Soule/, ktoré je vzhľadom na prehustenú automobilovú dopravu, najrýchlejšie. Neodporúča sa používať hromadné dopravné prostriedky v čase dopravných špičiek (8-10 a 15.30-19 hod.), kedy sú extrémne preplnené

Zdravotná starostlivosť je dostupná na prijateľnej úrovni /miestne aj medzinárodné nemocnice a kliniky na slušnej úrovni/

Nocľah v hoteli stojí cca 100-250 USD, existujú však aj omnoho lacnejšie alternatívy ubytovania, tzv. jogwany. Životné náklady sú v porovnaní s Európou relatívne vysoké

V KR vychádzajú v angličtine 2 denníky (Korea Herald, Korea Times) a niekoľko odborných, prevážne ekonomických periodík. Rozhlasové i televízne vysielanie je v kórejčine, dostupný je 1 rozhlasový a 1 televízny kanál v angličtine, vysielaný ozbrojenými silami USA v Kórei a tiež televízny populárno-vzdelávací kanál v angličtine (ARIRANG) vysielaný prostredníctvom káblovej televízie

V KR je používaný televízny systém NTSC (podobne ako v USA)

Elektrický prúd má 60 Hz a 110 resp. 220 V

Nápisy na uliciach, v obchodoch, na tovaroch sú iba v kórejčine (okrem ulíc v Soule a centrách väčších miest, kde už existuje označenie v latinke a anglickom jazyku)

Mentalita a zvyky sú v porovnaní s Európou odlišné, vychádzajú z uctievania zásad konfucianizmu a striktného dodržiavania hierarchie hodnôt /sektárstvo/

Podobne ako v mnohých iných krajinách Ázie, neodporúča sa v KR piť vodu z vodovodnej siete (ovocie po umytí osušiť), konzumovať jedlá v pouličných stánkoch resp. v reštauráciách nižšej cenovej kategórie a na miestach s nízkou úrovňou sanitárnych zariadení

Priemerný plat v Južnej Kórei je cca 1.500 USD

Národný šport : Taekwondo

I.8. Rady a odporučenia

 • zoberte si so sebou viac peňazí ako predpokladáte minúť, použiteľné sú aj šeky
 • ochutnajte tradičnú kórejskú kuchyňu
 • zapamätajte si, že čím južnejšie cestujete, tým štiplavejšie jedlo dostanete
 • používajte jednorázové drevené paličky, nie kovové
 • konzumujte len seriózne jedlo
 • pri pobyte na vidieku je vhodné zaočkovať sa proti hepatitíde typu B
 • pozor na cennosti a doklady, kórejci sú veľmi šikovní zlodeji aj keď sa veľmi nekradne
 • najlacnejšie ubytovanie sa volá yogwan alebo yoinsuk
 • vlak je lacnejší ako autobus a platia naň študentské zľavy (ISIC karta)
 • vo väčšine prípadoch je možné uplatňovať študentské zľavy (ISIC karta)
 • toalety sú zadarmo

KONTAKTY

II.1 Letiskové turistické informácie

Gimpo - (02)665-0088, 0988
Gimhae - (051)973-1100
Jeju - (064)742-0032

II.2 Turistické informačné centrum

1330

II.3 Vlakové informácie

Soul - (02)392-7788

II.4 Straty a nálezy

(02)2299-1282
http://www.lost114.com

II.5 Polícia, požiarna služba a pohotovosť

112, 119 a 129

II.6 Adresa jedného z hotelov

Tower Hotel, San, 5-5, 2ga, Changchung-dong, Chung-ku, SEOUL, 100-390 KOREA
tel.: (02) 236-2121, 236-3340; fax: (02) 235-0276, 231-8480

Ďalšie adresy hotelov...