Putovanie krajinou, ktorá si pamätá dávnu históriu ľudskej civilizácie, kde došlo k zrodu významného svetového náboženstva hinduizmu, dokonca aj budhizmu. Putovanie krajinou, ktorá bola nielen rodiskom Budhu, ale aj mnohých slávnych nebojácnych maharadžov, pripomínajúcich sa nám ešte aj v súčasnosti svojimi veľkými historickými dielami. Putovanie krajinou, kde človek obdivuje bohatú históriu, kultúru a tradície obyvateľstva, ale taktiež krajinou, kde sa človek stretáva s obrovskou biedou a chudobou. Putovanie krajinou plnou rôznych kontrastov, prírodných i ľudských. A v neposlednom rade putovanie krajinou, takou rozprávkovou, že ešte aj mesiace po návrate človek uvažuje nad myšlienkou, aký jeden nádherný dobrodružný sen opäť raz prežil. Tak také je putovanie krajinou, kúzelnou Indiou...

(c) 2003
(c) PERFECTO