Iónsky architektonický štýl: hlavnými prvkami gréckeho staviteľstva boli štíty, rímsy a stĺpy. Stĺp bol dokonca najdôležitejší a podľa neho rozlišujeme jednotlivé grécke stavebné slohy. Dórsky, iónsky a korintský.

Iónsky sloh používal stĺpy, ktoré sa dolu začínali pätkou. I podľa tvaru a zložitosti je možné určiť ich časové zaradenie do dejín.

Aj podľa radenia žliabkov na stĺpe môžeme jednoznačne odlíšiť dórsky sloh od iónskeho. Kým kanáliky stĺpov u dórskeho slohu boli oddelené ostrou hranou, iónsky sloh sa vyznačoval ich oddelením plochými pásmi. V hornej časti končí stĺp namiesto vodorovných kanálikov ozdobným prstencom nazývaným aj perlovec. Na ňom je posadená poduška (echinus), ktorá je na oboch stranách špirálovito zatočená.

Ťažko povedať, kde hľadať počiatky iónskeho slohu. Špirálovité zatočenie podušky sa objavuje i na asýrskych reliéfoch.
Môžeme však celkom určite konštatovať, že jednotlivé prvky samy o sebe nie sú ničím zvláštne. Ich vzájomná kombinácia však dodáva stavbám v iónskom slohu ladnosť a nevšednú krásu. Obidva slohy existovali a vyvíjali sa vedľa seba súčasne.
Víťazstvo Grékov nad Peržanmi ich tak zblížilo, že oba slohy začali dokonca používať i na jednej stavbe. Túto skutočnosť možno obdivovať i dnes pri návšteve Akropoly v Aténach.