Mestá sveta

BUDAPEŠŤ SPRIEVODCA / BUDAPEST CITYGUIDE

MaďarskoMAĎARSKO

Popis lokality

Maďarská metropola Budapešť o rozlohe 525 km2 je právom považovaná za Paríž východu. Poloha na Dunaji, nádherné stavby, múzeá, divadlá, zelené parky a príjemná atmosféra robia z Budapešti jedno z najzaujímavejších miest Európy. Panoráma na brehu Dunaja sa podľa UNESCO zaraďuje do svetového dedičstva.

Photograph Budapest Castle at night by Sandor Heitler on 500px

Stručné dejiny Budapešti

Budapešť - to sú vlastne dve mestá po oboch stranách Dunaja: Buda–Budín, na pravom brehu, ovenčená hrebeňom hôr a väčšia Pest–Pešť na plochom východnom brehu.
V 2.-4. stor.n.l. sa na mieste dnešnej Óbudy nachádzalo hlavné mesto rímskej provincie Pannonia, Aquincum. Po vpáde Hunov Rimania túto oblasť opustili.
V 9.stor. obsadili osadu na mieste dnešnej Budy Maďari. Osada bola neskôr zničená Mongolmi.
V r. 1309 korunováciou Karla Roberta z rodu Anjou na Budskom hrade sa Buda stáva kráľovským mestom. Za kráľa Mátyáša je Buda jedným z najkrajších miest Európy a má dôležitý význam vo vede a kultúre. Neskôr boli Pešť aj Buda podrobené Turkami, ktorých nadvláda trvala 150 rokov.
V r. 1686, po 3 mesiacoch obliehania, habsburské vojská oslobodili Pešť aj Budu, pričom Budský hrad a aj celá hradná štvrť boli zničené.
Pod dohľadom Habsburgovcov začala baroková výstavba mesta, ktorá sa týkala hlavne Budy, kráľovského hradu a niekoľkých krásnych kostolov v Pešti. Z Budy sa stalo kráľovské mesto, Pešť bola kvitnúcim centrom obchodu.
V r. 1873 boli zlúčené nezávislé osady Óbuda, Buda, Pešť - odvtedy má aj svoj terajší názov Budapešť.
V prvej polovici 19. stor. vek reforiem urobil z Pešti veľkomesto, kde sa v tomto období rozvíjala architektúra klasicizmu. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní sa Budapešť stala metropolou, ktorá súperila s Viedňou o prvenstvo. Výsledkom sú okrem iného mnohé secesné stavby z konca 19. stor.
Obdobie medzi dvoma svetovými vojnami hlavné mesto o ďalšie architektonické pamiatky neobohatilo, no k najväčšiemu ničeniu došlo počas druhej svetovej vojny, kedy okrem budov a pamiatok boli zničené všetky mosty cez Dunaj a obe veľké časti mesta zostali od seba odrezané. Dnešné veľkomesto sa môže pýšiť okrem nespočetných kultúrnych pamiatok aj novými stavbami, luxusnými hotelmi, elegantnými nákupnými centrami, širokými bulvármi a bohatým kultúrnym životom.

PAMIATKY A ZAUJÍMAVOSTI BUDAPEŠTI

Jedným zo symbolov Budapešti je Reťazový most - Széchényi Lánchíd, ktorý spája obe časti mesta. Bol vystavaný podľa návrhu Wiliama Clarka a v r. 1949 bol daný do prevádzky.
Je najstarší a najveľkolepejší z ôsmich budapeštianskych mostov.

Buda

Na západnom brehu v Budíne dominuje siluete mesta rozľahlý hrad so známymi pamätihodnosťami.

Photograph Halászbástya I by Kevin Geishendorf on 500px

Rybárska baštaHalászbástya [ | ] s impozantným schodiskom poskytuje nádherný výhľad na mesto.
Bola postavená v novorománskom štýle v rokoch 1899 až 1905 z bieleho pieskovca, nikdy však neslúžila obrane mesta.
Naproti bašte sa nachádza Mátyášov kostol - Mátyás Templom [ | ], pomenovaný podľa kráľa Mátyáša Korvina. Pôvodná 60 metrov dlhá cirkevná stavba bola postavená v gotickom štýle ako farný kostol pre nemecké obyvateľstvo.
Mnohokrát prestavovaný kostol dostal dnešnú podobu v rokoch 1874 až 1896. V kostole boli korunovaní poslední maďarskí králi. Menšia z oboch veží kostola je pokrytá farebnou majolikou, nesie meno kráĺa Bélu. Druhá, 80 metrov vysoká veža, pomenovaná po kráľovi Mátyášovi je ozdobená jeho rodovým erbom.
Kostol je zaujímavý aj z aspektu dejín hudby. Z príležitosti nástupu Františka Jozefa I. na trón tu prvýkrát odznela “Korunovačná omša“ od F. Liszta, aj dnes sa tu konajú koncerty cirkevnej hudby.

Photograph Budapest at night by redgreenblue on 500px

Najpopulárnejšou atrakciou na vrchu Buda je Hradný palác - Budavári palota [ | ]. Začal sa stavať v 13. storočí, na jeho stavbu povolal kráľ Mátyáš staviteľov z Florencie. Po tureckej nadvláde, aj po druhej svetovej vojne zostali z kráľovského zámku len rozvaliny. Po rekonštrukcii, ktorá bola zahájená v r. 1950, stavba dostala novú kupolu. V zámockom komplexe sú umiestnené múzeá, galérie, knižnica.
Tu sídli aj Maďarská národná galéria - Magyar nemzeti galéria, kde sa nachádza množstvo unikátnych obrazov. Na prvom poschodí krídla D sú vystavené gotické sochy, na druhom a treťom poschodí je možné obhliadnúť maďarské výtvarné umenie 19. a 20. storočia.
Najlepšie spojenie Budy s mestom predstavuje pozemná lanová dráha - Libegő, ktorej dolná stanica sa nachádza na Budskom predmostí Reťazového mostu. Na vrchol hory dopraví cestujúcich za 2 minúty.
Voľne sa môžete poprechádzať medzi Hradným palácom, Sándorovým palácom, Mátyášovým kostolom. Vstupy do galérií, múzeí, Mátyášovho kostola a niektoré úseky Rybárskej bašty sú spoplatnené.

Pešť / Pest

Svojimi širokými bulvármi, námestiami, okružnými triedami, ulicami a obchodmi pôsobí veľkomestsky.

Photograph Országház by Ronald Mészáros on 500px

Dominantnou stavbou je novogotická budova ParlamenuOrszágház (1884-1904) [ | ]. Komplex je 268 metrov dlhý, 118 metrov široký, má 691 miestností. Pre vnútro sú typické rôzne štýly, sú tu prvky baroka, byzancie, renesancie. Je to najkrajší a najväčší parlament v Európe. Je tiež veľkým zážitkom pozrieť si priestory, vstup pre občanov EÚ je bezplatný.
Medzi ďalšie stavebné pamiatky patrí napr. Bazilika sv. Štefana [ | ] a Štátna opera, postavená v rokch 1875 až 1884, ktorá je architektonickým skvostom metropoly. Odtiaľto sa ťahá krásny široký bulvár Andrássy út k Námestiu Hrdinov - Hősok tere. Stred tohto námestia tvorí 36 metrov vysoký víťazný stĺp, ktorý je obklopený jazdeckými sochami kniežaťa Arpáda a ďalšími maďarskými kmeňovými kniežatami. Tu sa nachádza aj krásna budova Múzea výtvarných umení - Szépművészeti Múzeum [ | ], ktorá vystavuje krásne, cenné diela starých majstrov a rôznych svetoznámych umelcov.

Photograph Városliget ,Budapest  by Mark Kats on 500px

Za Námestím Hrdinov sa začína Mestský park - Városliget s atrakciami hlavne pre deti. Tu sa nachádza zoologická záhrada, Vidámpark/lunapark [ | ], aj známe Széchényiho kúpele. Do Vidámparku sa platí za vstup, nie za každú atrakciu.
Po namáhavých prehliadkach pamiatok je možné absolvovať aj rôzne zaujímavé výlety. Najobľúbenejším výletným cieľom je Margitin ostrov - Margit sziget, ktorý vytvára zelenú oázu pre obyvateľov veĺkomesta. V stredoveku tu bol kráľovský lovný revír a ostrov mal názov Zajačí ostrov. Dnešný názov pochádza z 13. stor., kedy tu kráľ Béla IV. založil dominikánsky kláštor, v ktorom mala žiť jeho dcéra Margit.
Z Margitinho mostu vedie mostík k južnej časti ostrova, odkiaľ vidieť pamätník Centenaria, nasleduje kasino, ruiny františkánskeho kostola. V strede ostrova sa nachádza krásna záhrada ruží, zmes vôní a farieb z 2500 ružových kríkov, ktorá je lákadlom pre tisíce návštevníkov. Pre rôzne kultúrne podujatia sa využíva prírodná divadelná scéna.
Ďalšia časť vedie k skalnej záhrade s potôčikmi a k Botanickej záhrade.
Zaujímavou atrakciou, nielen pre deti, je tropikárium - morské akvárium [ | ].
Budapešť je zaujímavá aj množstvom prameňov, kúpeľov a studní. Je jediným hlavným mestom na svete, ktoré má okolo 100 termálnych prameňov a 12 liečivých kúpeľov. Najslávnejšie kúpele Gellért fürdő sú vybavené kompletným zariadením pre balneoterapiu, elektroterapiu a pre lekársku ambulanciu.

Maďarská kuchyňa

Je známa aj v zahraničí. Je pikantná a chutná. Typické maďarské jedlá ako maďarský guľáš, rybia polievka-halászlé, maďarská saláma (najlepšia značka Pick), famózne tokajské víno, cigánska hudba sú atribútmi maďarskej kuchyne, ktoré so zvláštnou atmosférou mesta Budapešť lákajú turistov na opakovanú návštevu.

Ubytovanie a doprava v Budapešti

Ubytovacie možnosti v Budapešti sú v hoteloch, penziónoch a v mládežníckych ubytovniach.
Medzi luxusné aj najdrahšie hotely patria Kempinski Hotel Corvinus, hotel Hilton, Atrium Hyatt a najslávnejší hotel Gellért, ktorý je súčasne aj kúpeľným hotelom.

Photograph Sunset tram by Tamas Forgacs on 500px

Doprava v Budapešti (www.bkv.hu) je kvalitná a frekventovaná. Zabezpečujú ju hlavne viac ako 200 MHD autobusových liniek, električiek, trolejbusov a samozrejme metro.
Hlavné letisko Budapešti - Ferihegy (www.bud.hu) - je lokalizované v jeho juhovýchodnej časti. Dopravu z letiska do mesta zabezpečujú letiskové minibusy, taxíky, či autobusy č. 200E, ktorých konečná zastávka Kőbánya-Kispest má aj metro zastávku, z ktorej sa pohodlne odveziete do centra.
Budapešť má druhé najstaršie metro (po Londýne). Jazdí na troch trasách, ktoré sú farebne rozlíšené. Žltá linka M1 ide z centra na Városliget, červená linka M2 križuje Pešť z východu na západ a dostáva sa k Déli pályaudvar, modro označená linka prechádza mestom z juhu na sever.
Pre turistov je výhodné zakúpiť lístok Budapešť Card, ktorá platí pre jedného dospelého a dieťa do 14 rokov. Karta zabezpečí bezplatnú verejnú dopravu, v cene sú zahrnuté aj zľavy do niektorých múzeí, zoo, lunaparku, kultúrnych podujatí. Za kartu, ktorá platí 48 hod. zaplatíte 6300 HUF(+/-24 €), za 72 hod. 7500 HU(+/-29€).


Preskúmaj Budapešť

Mapa Budapešť


Tip: nevynechajte ani ďalšie Svetové metropoly / City Baedeker

REZERVUJ

Ubytovanie v Budapešti
Požičanie auta v Budapešti

Poistenie do Budapešti

 Dozvedieť sa viac
SI TU:  Domov › Destinácie › MestáBudapešť